4. METROSPEL

 

Het metrospel is speciaal ontwikkeld voor een meekoppel-workshop. Deze beproefde workshopvorm brengt in korte tijd gezamenlijk de belangrijkste doelen en opgaven en kansen in beeld. Essentieel is een secure voorbereiding van de workshop, zoals beschreven op ‘Het Speelveld’.

metro copy copy

Het spel leert de deelnemers hoe zij adaptatiekansen kunnen opsporen door de gezamenlijke investeringen te lokaliseren in plaats en tijd. Dat levert een onderlegger voor klimaatbestendige maatregelen en de globale financiering daarvan. Het succes van elke workshop hangt in belangrijke mate af van de ‘energie’ die er kan worden losgemaakt bij de deelnemers. Het HANDBOEK PROEFTUINEN biedt tips en suggesties voor het houden van inspirerende en resultaatgerichte werksessies.

de spelers

 • Assetmanagers van de verschillende beheersectoren
 • De wijkmanager (sociaal-economische inbreng)
 • De beheerregisseur of projectmanager
 • Spreek een rolverdeling af (spelleider, rekenaar, tekenaar)

het spelbord

 • Plaats de kaart van uw studiegebied in het daarvoor bestemde vak
 • Maak een preselectie van mogelijke maatregelen / oplossingen, bijvoorbeeld door deze te downloaden van groenblauwenetwerken.nl en uit te printen op ansichtkaartformaat.
 • Print de onderhouds- en investeringsfiches uit en de bijbehorende legenda.

de spelregels

 1. Markeer de investeringsgebieden op de kaart, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de GIS inventarisatie.
 2. Plaats de investeringfiches op de assets tijdlijn (‘de metrostops op de metrolijn’), gecategoriseerd naar regulier onderhoud, groot onderhoud of vervanging. Doe dit per afzonderlijke locatie op de kaart
 3. Maak een selectie van maatregelen die bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting op de locatie(s). Kies daarbij kaarten uit het vooraf samengestelde assortiment.
 4. Bepaal investeringsniveaus in ordegroottes. Is er sprake van reguliere kosten of substantiële meerkosten? Zijn er lifecycle voordelen te behalen door minder schade en minder intensief onderhoud of juist niet? Markeer dit met de daarvoor bestemde fiches.
 5. Benoem de kostendragers voor uitvoering en beheer. Plaats de ‘ontschotting fiches’ als er de kosten uit meerdere sectorbegrotingen moeten worden gedekt.

Het spel is geen dwingend format, maar de beeldende werking draagt zeker bij aan het resultaatgericht samenwerken. Voor de procesbegeleiding van de workshops en het metrospel kan gebruik worden gemaakt van professionele externe ondersteuning. Uiteraard kunt u er ook zelf mee aan de slag!

Download hier het spelbord

Download hier de fiches

Download hier het Handboek Meekoppelen als pdf