HOE?

Meekoppelen gaat over het ‘edele spel der samenwerking’. Het rendement van meekoppelkansen wordt hoger naarmate er verder is nagedacht over de voorwaarden, van het spel, de speelruimte en de spelregels. Dit Handboek biedt u tips, adviezen en voorbeelden voor het meekoppelen op strategisch of stedelijk niveau, en op gebieds- of operationeel niveau.

Het handboek in vier dimensies:

KBS Meekoppelmetro Button 1 Bepaal startpositie rond1. Bepaal uw startpositie
De Start van het proces: dit helpt u een keuze te maken in de thema’s, in het moment en de omvang van het meekoppelen. > start
#start #inventarisatie #assethouders #procesvorm

 

KBS Meekoppelmetro Button 2 Hoekvlaggen plaatsen rond2. Plaats de hoekvlaggen
De Hoekvlaggen helpen u op strategisch niveau de randvoorwaarden en condities te bepalen om goed te kunnen meekoppelen. > plaats
#organisatie #financiering #samenwerking #regie

 

KBS Meekoppelmetro Button 3 Bepaal speelveld en spelregels rond3. Bepaal uw speelveld en de spelregels
Het Speelveld helpt u op operationeel of gebiedsniveau het meekoppelen in de praktijk toe te passen. > regel
#samenwerken #gezamenlijke doelen #afspraken #doen

 

KBS Meekoppelmetro Button 4 Speel het metrospel rond4. Maak gebruik van het Metrospel
Het Metrospel helpt u om gezamenlijk op zowel operationeel als strategisch niveau in een workshop-setting de bovenstaande aspecten te agenderen en bespreken. > speel
#hulpmiddel #workshop #gezamenlijk #doel en middelen